Echtscheiding

Een echtscheiding brengt naast de emotionele gevolgen ook juridische consequenties met zich mee. Het is dan ook raadzaam om deze gevolgen zo goed mogelijk te regelen. Indien echtgenoten het eens zijn over de gevolgen van de echtscheiding, kunnen de gemaakte afspraken vastgelegd worden in een echtscheidingsconvenant. Dit geldt tevens voor de afspraken aangaande de kinderen. Indien uit het huwelijk kinderen zijn geboren, dan dient er tevens een ouderschapsplan te worden opgesteld. Sinds 1 maart 2009 zijn scheidende ouders verplicht om afspraken vast te leggen over de toekomstige zorg van hun kind(eren). In een ouderschapsplan kun je alle afspraken met betrekking tot de kinderen opnemen (gezag, omgang, alimentatie etc). Het echtscheidingsverzoek wordt dan met het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan ingediend bij de rechtbank. De echtgenoten hoeven dan niet op de rechtbank te verschijnen voor een zitting. De zaak wordt dan schriftelijk afgedaan.

Vaak lukt het partijen echter niet om de gevolgen van de echtscheiding in overleg te regelen. Indien partijen niet in staat zijn om afspraken te maken, dan zal het geschil aan de rechter voorgelegd moeten worden. De rechter zal dan een beslissing moeten nemen over de geschilpunten tussen echtgenoten.

Wij staan cliënten bij in zowel eenzijdige als in gemeenschappelijke echtscheidingsverzoeken. Daarnaast staan wij cliënten tevens bij in echtscheidingen met internationaalrechtelijke aspecten.