Naamswijziging

Als u uw voornaam wenst te wijzigen of een voornaam wenst te laten toevoegen dan dient u hiertoe een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Het verzoekschrift kan enkel via een advocaat worden ingediend. Omdat de wetgeving op dit gebied behoorlijk streng is, dient het verzoek zo goed mogelijk te worden onderbouwd. Om die reden is het raadzaam hierover vooraf juridische informatie in te winnen bij een advocaat. Voor vragen over een naamswijziging kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.