Gezag en omgang

De zaken aangaande kinderen worden bij een echtscheiding of beëindiging van een relatie vastgelegd in een ouderschapsplan. Ook de gezags- en omgangsregeling dient in het ouderschapsplan te worden opgenomen. Partijen kunnen in onderling overleg de omgangsregeling vormgeven. Indien partijen er in onderling overleg niet uitkomen en er onenigheid bestaat over het gezag en/of de omgang of één van de ouders houdt zich niet aan de gemaakte afspraken, dan kunt u middels een advocaat de zaak voorleggen aan een rechter.