Uitkeringen

Is uw aanvraag voor een uitkering afgewezen of is uw uitkering tussentijds of geheel stopgezet, dan kunt u daartegen bezwaar aantekenen bij de instantie die de beslissing heeft genomen. Tijdige advisering en juridische bijstand in de bezwaarprocedure is raadzaam en kan veel ellende voorkomen. Cruciaal hierbij is de bezwaartermijn. Indien u niet binnen de bezwaartermijn bezwaar aantekent, wordt uw bezwaar ongegrond verklaard. Het is aan te raden om zo spoedig mogelijk na ontvangst van een negatieve beslissing contact op te nemen met een advocaat. Ook voor uitkeringszaken kunt u bij ons kantoor terecht. Na een korte bestudering van de stukken, kunnen wij u een indicatie geven omtrent de mogelijkheden en kansen op succes.